சேவை உத்தரவாதத்தை

வணிக மக்கள் அதிரவைக்கும்-hands.jpg

இணைப்பிகள் பல்வேறு கம்பி சேணம் Porfessional உற்பத்தியாளர், நாம் நிறுவியுள்ளது சிம் வருகிறது 12 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செயல்படுத்தப்பட்டு:

தர கோட்பாடு

டாம் ஆவியின் Te அடிப்படையில் அனைத்து உறுப்பினர் participation-; உயர்தர, தொடர் முன்னேற்றம், வாடிக்கையாளர் திருப்தி.

ஓராண்டு WARRABTY

வாடிக்கையாளர்கள் SYM இணைப்பிகள், கம்பி சேணம், கேபிள் ஒன்றிணைவு ஓராண்டு உத்தரவாதத்தை சேவை, தொழில்நுட்ப ஆதரவு அனுபவிக்க முடியும் வாங்கினார்.

ஆபரேஷன் கருத்து

தரம், நேர்மை, புதுமை, நன்றியுடை, சேவை

சேவை மையம்

மின்னஞ்சல்: salesmanager@symdz.com

டெல்: 86-755-23060241